Tag: โรคกรดไหลย้อน

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 4)

ธันวาคม 6, 2013 admin01 No comments

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 4) อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 4) ลักษณะอาการ : มีอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ บางครั้งอาจร […] Read more →

Scroll to Top