Tag: สมุนไพร

8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

ตุลาคม 3, 2013 admin01 No comments

8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร   8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร 1.ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจำเป็น หากใช้ยาสมุนไพร เป็นเวลา […] Read more →

Scroll to Top