Tag: ลืมกินยา

ทำอย่างไรเมื่อ… ลืมกินยา!?

กันยายน 30, 2013 admin01 No comments

ทำอย่างไรเมื่อ… ลืมกินยา!? ควรทำอย่างไรเมื่อเราลืมกินยา 1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที หากลืมและยังไม่ถ […] Read more →

Scroll to Top