Tag: มะเร็งในช่องปาก

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งในช่องปาก)

กันยายน 16, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งในช่องปาก)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งในช่องปาก ผู้ป่วยมักมีก้อนบวมอยู่ในปาก หรือที่ลิ้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นเ […] Read more →

Scroll to Top