Tag: มะเร็งสมอง

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งสมอง)

กันยายน 12, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งสมอง)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งสมอง หรือเนื้องอกในสมอง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะนานๆ รวมทั้งมีอากา […] Read more →

Scroll to Top