Tag: มะเร็งลำไส้ใหญ่

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งลำไส้)

กันยายน 15, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งลำไส้)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งลำไส้ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยมักน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการ […] Read more →

Scroll to Top