Tag: มะเร็งรังไข่

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งรังไข่)

กันยายน 10, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งรังไข่)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งรังไข่ ผู้ป่วยมักมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการมีอาการเจ็บป […] Read more →

Scroll to Top