Tag: มะเร็งผิวหนัง

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งผิวหนัง)

กันยายน 13, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งผิวหนัง)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งผิวหนัง ผู้ป่วยจะมีแผลหรือแผลเปื่อยพุพอง ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย […] Read more →

Scroll to Top