Tag: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง)

กันยายน 14, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยมักมีตุ่ม ก้อนบวม แผลเรื้อรัง เกิดขึ้นที่ใต้รั […] Read more →

Scroll to Top