Tag: มะเร็งกล่องเสียง

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกล่องเสียง)

กันยายน 18, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกล่องเสียง)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งกล่องเสียง ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนเป็นโรคกล่องเสียงอักเสบ คือ เสียงแ […] Read more →

Scroll to Top