Tag: มะเร็งกระเพาะอาหาร

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 9)

ธันวาคม 15, 2013 admin01 No comments

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 9) อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 9) ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้อง แน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเหนือสะดื […] Read more →

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกระเพาะอาหาร)

กันยายน 17, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกระเพาะอาหาร)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้อง แน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเ […] Read more →

Scroll to Top