Tag: มะเร็งกระดูก

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกระดูก)

กันยายน 20, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งกระดูก)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งกระดูก ผู้ป่วยจะมีก้อนเนื้อหรือปุ่มยื่นออกมาจากกระดูก โดยจะมีอาการบ […] Read more →

Scroll to Top