Tag: นิ่วในไต

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 11)

ธันวาคม 19, 2013 admin01 No comments

“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 11) อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 11) ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องรุนแรง หรือปวดหลังเรื้อรังรุนแรง รวมไ […] Read more →

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งไต)

กันยายน 22, 2013 admin01 No comments

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งไต)   อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งไต ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลัง ร่วมกับการปัสสาวะเป็นเลือด (อาจมองไม่เห […] Read more →

Scroll to Top