Tag: กินยา

8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

ตุลาคม 3, 2013 admin01 No comments

8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร   8 ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร 1.ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจำเป็น หากใช้ยาสมุนไพร เป็นเวลา […] Read more →

อันตรายจาก… ยาพาราเซตามอล

ตุลาคม 2, 2013 admin01 No comments

อันตรายจาก… ยาพาราเซตามอล   ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) จัดอยู่ในหมวดยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาที่มีอันตรายน้อยทีสุดในบรรดาย […] Read more →

ทำอย่างไรเมื่อ… ลืมกินยา!?

กันยายน 30, 2013 admin01 No comments

ทำอย่างไรเมื่อ… ลืมกินยา!? ควรทำอย่างไรเมื่อเราลืมกินยา 1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที หากลืมและยังไม่ถ […] Read more →

Scroll to Top