How easy it is to forget

กันยายน 28, 2013 admin No comments

How easy it is to forget

คนจีนเชื่อว่าการได้รับประทานอาหารพร้อมกันของคนในครอบครัว คือสิ่งที่วิเศษที่สุด แต่ถ้ามีซักคนที่หายไปไม่มาทานพร้อมกัน ครอบครัวก็คงพบกับคำว่าไม่สมบูรณ์

Related Posts

ป้ายกำกับ:
Scroll to Top
image