ประวัติองค์เทพ และ การบูชา

บทสวดและการบูชาองค์ พระสุรัสวตี หรือ พระสรัสวดี

มีนาคม 29, 2016 admin No comments

บทสวดและการบูชาองค์ พระสุรัสวตี หรือ พระสรัสวดี บทสวดและการบูชาองค์ พระสุรัสวตี หรือ พระสรัสวดี การประดิษฐานเทวรูปของพระสรัสวดี ควรประดิษฐานบนโต๊ะหร […] Read more →

ประวัติแห่งองค์ พระสรัสวดี หรือ พระสุรัสวตี

มีนาคม 29, 2016 admin No comments

ประวัติแห่งองค์ พระสรัสวดี หรือ พระสุรัสวตี ประวัติแห่งองค์ พระสรัสวดี หรือ พระสุรัสวตี พระสรัสวดี (Saraswati) มหาเทพเทวีแห่งความรู้และปรีชาญาณ […] Read more →

บทสวดและการบูชา องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

มีนาคม 28, 2016 admin No comments

บทสวดและการบูชา องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ บทสวดและการบูชา องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ การอธิษฐานขอพรใดๆ ต่อองค์พระพิฆเนศที่ไม่เป็นการเกินวาสนา […] Read more →

ประวัติแห่งองค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

มีนาคม 28, 2016 admin No comments

ประวัติแห่งองค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ ประวัติแห่งองค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ พระคเณศ หรือ พระพิฆเนศ (Ganesh) เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งศาสต […] Read more →

บทสวดและการบูชา พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม

มีนาคม 27, 2016 admin No comments

บทสวดและการบูชา พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม บทสวดและการบูชา พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม พระพรหมสี่หน้า การประดิษฐานเทวรูปพระพรหม ควรใช้โต๊ะหรืออาสนะ […] Read more →

ประวัติแห่งองค์ พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม

มีนาคม 27, 2016 admin No comments

ประวัติแห่งองค์ พระพรหม หรือท้าวมหาพรหม ประวัติแห่งองค์ พระพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม พรหมสี่หน้า พระพรหม Brahma เทพแห่งการสร้างสรรค์ ความรู้ ควา […] Read more →

ตำนานของพระเหนือพรหม..

มีนาคม 27, 2016 admin No comments

ตำนานของพระเหนือพรหม.. …ตามพุทธตำนานได้กล่าวถึงตอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปราบทิฐิของท้าว ผกาพรหมที่ว่าตนเองมีอิท […] Read more →

Scroll to Top