วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ (มะเร็งหลอดอาหาร)

กันยายน 26, 2013 admin01 No comments

มะเร็งหลอดอาหาร

 

อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งหลอดอาหาร

ผู้ป่วยมักกลืนอาหารไม่สะดวก รู้สึกติด กลืนแล้วเจ็บ ตามตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่บริเวณลำคอไปจนถึงระดับลิ้นปี่ ซึ่งจะเริ่มด้วยการกลืนอาหารแข็งลำบาก และต่อมาแม้แต่จะกลืนอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม ก็เริ่มลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะกลืนน้ำหรือน้ำลายไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีอาการสำลักเวลากลืน หรือไอขณะกินอาหาร มีน้ำลายหรือเสมหะปนเลือด หรืออาเจียนออกมาเป็นเลือด

เมื่ออาการเหล่านี้เป็นมากขึ้นก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อโรคลุกลามเข้าประสาทกล่องเสียง ผู้ป่วยอาจมีเสียงแหบลง คลำต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าหรือที่คอซึ่งที่โตขึ้นได้ หรืออาจมีการแสดงอาการที่เกิดจากโรคมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปวดหลัง เมื่อโรคแพร่กระจายเข้าสู่กระดูกสันหลัง เป็นต้น

 

Related Posts

Scroll to Top
image