รู้หรือไม่ ร่างกายแสดงออกอย่างไร เมื่อขาดวิตามิน (วิตามิน E)

กันยายน 1, 2013 admin01 No comments

วิตามิน 4

 

วิตามินอี หรือ โทโคฟีรอล ( Tocopherol ) ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ไม่เป็นหมัน ป้องการแท้ง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานและการทำลายโมเลกุลของกรดไขมัน

แหล่งอาหาร อาทิ ผักใบเขียว ข้าวสาลี น้ำมันพืชและถั่วต่างๆ

อาการขาดวิตามิน E ได้แก่ เม็ดเลือดแดงเปราะ และเป็นโรคโลหิตจาง หญิงมีครรภ์อาจแท้งได้ง่าย

 

Related Posts

Scroll to Top
image