“ปวด” บอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 2)

พฤศจิกายน 18, 2013 admin01 No comments

Attractive woman in pain

อาการปวดบอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 2)

ลักษณะอาการ : ปวดหัวเฉียบพลันรุนแรงจนแทบไม่สามารถทนได้ มือสั่น สูญเสียความทรงจำ เคลื่อนไหวลำบาก

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โพรงในสมองโต (มีน้ำในสมอง) เนื้องอก และเลือดออกในสมอง

 

Related Posts

Scroll to Top
image