“ปวด” บอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 8)

พฤศจิกายน 27, 2013 admin01 No comments

ปวดหัว 8

อาการปวดบอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 8)

ลักษณะอาการ : รู้สึกปวดหัวเมื่อต้องใช้สายตานานๆ หรือปวดหัวรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : ปวดหัวอันเนื่องมาจากสายตา อาทิ กล้ามเนื้อตาล้า สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และหากเป็นอาการของต้อหิน จะมีอาการตามัว ตาอาจแดง เคืองตา น้ำตาไหล ทานยาแก้ปวดไม่หายอีกด้วย

 

Related Posts

Scroll to Top
image