“ปวด” บอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 4)

พฤศจิกายน 20, 2013 admin01 No comments

ปวดหัว 04

อาการปวดบอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 4)

ลักษณะอาการ : ปวดหัวเป็นประจำ รู้สึกไม่โปร่งหัว ตึงหีว หนักหัว ปวดท้ายทอย หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดหัวตุ๊บๆ

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : ปวดหัวจากความเครียด ความกังวล

 

Related Posts

Scroll to Top
image