“ปวด” บอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 1)

พฤศจิกายน 17, 2013 admin01 No comments

ปวดหัว

อาการปวดบอกโรค (ปวดหัว ตอนที่ 1)

ลักษณะอาการ : ปวดหัวรุนแรง ไม่มีไข้ หรือปวดหัวรุนแรง ตาพร่า มองภาพซ้อน และอาเจียน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : อาจมีเลือดออกในศีรษะ ความดันสูง เส้นเลือดโป่งพอง โดยเฉพาะหากเิกิดอุบัติเหตุกับศีรษะก่อนหน้านี้

 

Related Posts

Scroll to Top
image