“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 8)

ธันวาคม 14, 2013 admin01 No comments

ปวดท้อง 8

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 8)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องในตำแหน่งของตับ (บริเวณช่องท้องตอนบนด้านขวา) และมีไข้ นอกจากนี้อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ร่างกายผ่ายผอมลง ตัวและตาเหลือง (ดีซ่าน) รวมทั้งหนาวสั่นอีกด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : ฝี หนองในตับ

 

Related Posts

Scroll to Top
image