“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 7)

ธันวาคม 12, 2013 admin01 No comments

ปวดท้อง 7

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 7)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน บริเวณช่องท้องตรงกลางส่วนบน เป็นอาการปวดมาก ปวดตื้อๆ ต่อเนื่องเป็นวันๆ หรือหลายวันติดต่อกัน และมักปวดร้าวไปด้านหลัง และอาการปวดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังอาจมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง และอาจมีไข้ ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำ ถ้าเป็นการอักเสบชนิดรุนแรง จะมีอาการของภาวะขาดน้ำ (อาทิ ผิวแห้ง กระหายน้ำ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว) ร่วมด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โรคตับอ่อนอักเสบ (เฉียบพลัน / เรื้อรัง)

 

Related Posts

Scroll to Top
image