“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 6)

ธันวาคม 11, 2013 admin01 No comments

Woman Touching Her Stomach

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 6)

ลักษณะอาการ : มีอาการท้องอืด แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก อาจมีอาการปวดท้องใต้ชายโครงขวาเป็นครั้งคราว ปวดท้องรุนแรง และปวดร้าวไปถึงสะบักด้านขาว นอกจากนี้อาจมีไข้สูงเฉียบพลัน ถ้ามีการอักเสบของถุงน้ำดีอย่างเฉียบพลัน จะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โรคนิ่วในถุงน้ำดี

 

Related Posts

Scroll to Top
image