“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 5)

ธันวาคม 8, 2013 admin01 No comments

ปวดท้อง 5

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 5)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องบริเวณรอบๆ สะดือ หรืออาจบอกไม่ได้แน่ชัดว่าปวดบริเวณใด แต่ในระยะต่อมาอาการปวดจะเริ่มชัดเจนขึ้นบริเวณท้องน้อยทางด้านขวา นอกจากนี้ยังอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการไข้ เบื่ออาหาร หรืออาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โรคไส้ติ่งอักเสบ

 

Related Posts

Scroll to Top
image