“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 4)

ธันวาคม 6, 2013 admin01 No comments

ปวดท้อง 4

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 4)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ บางครั้งอาจร้าวไปถึงบริเวณคอ รู้สึกมีก้อนอยู่ในคอ ทำให้กลืนลำบาก หรือกลืนแล้วเจ็บ มีอาการเจ็บคอหรือแสบลิ้นเรื้อรัง โดยเฉพาะในตอนเช้า รู้สึกเหมือนมีรสขมของน้ำดี หรือมีรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก มีเสมหะอยู่ในคอ หรือระคายคออยู่ตลอดเวลา เรอบ่อย คลื่นไส้ จุกแน่นอยู่ในหน้าอกเหมือนอาหารไม่ย่อย เสียงแหบเรื้อรัง หรือแหบเฉพาะตอนเช้าหรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิม มีอาการไอเรื้อรัง ไอ หรือมักสำลักในเวลากลางคืน กระแอมไอบ่อย อาจมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โรคกรดไหลย้อน

 

Related Posts

Scroll to Top
image