“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 2)

ธันวาคม 1, 2013 admin01 No comments

Businessman with stomach ache

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 2)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้องแบบปวดบิด ท้องเสีย ซึ่งอาจเป็นน้ำ มูก หรือ มูกเลือด มีไข้่ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว หรืออาจปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง บางคนอาจมีผื่นขึ้นตามตัวด้วย

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : อาหารเป็นพิษ

 

Related Posts

Scroll to Top
image