“ปวด” บอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 12)

ธันวาคม 21, 2013 admin01 No comments

ปวดท้อง 12

อาการปวดบอกโรค (ปวดท้อง ตอนที่ 12)

ลักษณะอาการ : มีอาการปวดท้อง ปวดหลัง ปวดในช่องอกอย่างเฉียบพลัน และช็อกในที่สุด

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ : โรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง ซึ่งเกิดการปริแตกของหลอดเลือด

 

Related Posts

Scroll to Top
image