ประวัติแห่งองค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

มีนาคม 28, 2016 admin No comments

ganesha-01

ประวัติแห่งองค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

พระคเณศ หรือ พระพิฆเนศ (Ganesh) เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งศาสตร์ศิลป์ เทพเจ้าแห่งสากล (Universal God) ที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่ง

เทวลักษณะของพระพิฆเนศ ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง งาหักข้างหนึ่ง พระกายอ้วนกลม หูยาน พระวรกายสีแดง ขาว เหลือง นุ่งห่มภูษาฉลองพระองค์แดงหรือเหลือง ประดับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์งดงาม แต่ในยามปรากฏพระองค์ในพิธีกรรมทางศาสนา หรือต่อหน้าเหล่าฤาษี โยคี จะทรงฉลองพระองค์อย่างนักบวช ขณะที่เทพศาสตราของพระองค์คือ อังกุศะ (Ankusha) หรือขอสับช้าง หมายถึงการควบคุมและการทำลายสิ่งชั่วร้าย , ปาศะ (Pasha) หรือบ่วงบาศ หมายถึงการผูกร้อยกิเลสตัณหาต่างๆ , ทันตะ (Danta) งาที่หัก ความหมายคือการจารึกชะตากรรมแห่งสรรพสิ่ง สุดท้ายคือโมทกะ (Modaka) คือก้อนขนมหรือถ้วยขนม หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และทรงมีสัตว์มงคลประจำพระองค์คือ หนู ซึ่งได้รับประทานจากพระศิวะ นาม มุสิกะ

พระพิฆเนศ ทรงเป็นพระโอรสของพระศิวะและพระศรีมหาอุมาเทวี (พระแม่อุมา) นอกจากนี้ยังทรงปรากฏพระองค์ร่วมกับพระลักษมี เรียกว่า ลักษมีคณปติ (Lakshmi Ganapati) โดยในการบูชาตามคติตรีเอกานุภาพ มักบูชาพระพิฆเนศ ร่วมกับพระลักษมีและพระสรัสวดี ส่วนตามพุทธคติ พระพิฆเนศ ทรงมีพระนามว่า สิทธิธาดา (Siddhi Dhata) ผู้ประทานความสำเร็จทางปัญญาตามความเชื่อในศาสนาพุทธนิกายมหายาน มีบทสวดเฉพาะพระองค์ เรียกว่า คณปติหฤทัย (Ganapati Haridaya) ยิ่งไปกว่านั้นยังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เขียนคัมภีร์มหาภารตะ จากวาจาของพระฤษีวยาส และนับถือกันว่า เป็นเทพเจ้าแห่งการรจนาหนังสือ ดุจเดียวกับ พระสุรัสวดี

พระลักษณนิสัยของพระพิฆเนศ ทรงโปรดการเสด็จโดยลำพัง ไม่ถือโทษโกรธผู้ใด และเมื่อโกรธก็ทรงประทานอภัย ไม่ทรงโปรดเสียงอึกทึกครึกโครม โปรดศิลปะและดนตรี รวมไปถึงงานสังสรรค์ที่จัดเตรียมขึ้นด้วยความประณีต อีกทั้งยังทรงโปรดผู้บูชาที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ รวมทั้งผู้บูชาที่คาดหวังความสำเร็จอันพึงได้โดยไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่น เดือดร้อน และผู้บูชาที่เสียสละตนทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

พระพิฆเนศ ทรงเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น ความสำเร็จ สติปัญญา ไหวพริบ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ทรงเป็นใหญ่เหนือภูตผีปีศาจทั้งหลาย เชื่อกันว่าพระพิฆเนศ จะทรงนำผู้บูชาข้ามพ้นอุปสรรคนานาประการ รวมไปถึงความขัดข้อง ลำบากยากแค้นลำเค็ญ ทรงนำผู้บูชาไปสู่ความสำเร็จ ข้ามพ้นจากทุกข์ ความขาดแคลน ขัดสน ไปสู่ความสุขและอุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงปกป้องผู้บูชาจากอำนาจลี้ลับและภูตผีปีศาจ ทรงช่วยขจัดอาถรรพ์ มนต์ดำ และภัยอันตรายซึ่งจะมาเยือนในทุกๆ ด้าน ทรงประทานความคิดแก่ผู้ที่จะทำงานใหญ่ให้ลุล่วงสำเร็จ ทรงนำมาซึ่งโอกาสที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุด การประกอบพิธีกรรมใดก็ตาม หากมิได้อัญเชิญบูชาพระองค์เสียก่อน พิธีกรรมนั้นจักไม่สัมฤทธิ์ผล

ชนพื้นเมืองของอินเดีย มีความเชื่อที่ว่า หนูเป็นสัญลักษณ์ของความมืด ด้วยเหตุนี้พระพิฆเนศทรงขี่หนู จึงหมายถึงชัยชนะของแสงอาทิตย์
ที่จะขจัดความมืดให้หมดสิ้น ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ ความฉลาด ความสำเร็จ เป็นเทพประจำเรือน
ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จึงอาจกล่าวว่า พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลก็ว่าได้

Related Posts

ป้ายกำกับ:,
Scroll to Top
image