บทสวดและการบูชา องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

มีนาคม 28, 2016 admin No comments

ganesha-02

บทสวดและการบูชา องค์ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ

การอธิษฐานขอพรใดๆ ต่อองค์พระพิฆเนศที่ไม่เป็นการเกินวาสนาบารมีของตน ย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่ง ซึ่งจะสำเร็จมากน้อยหรือไม่ประการใดนั้น ขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีของแต่ละคน โดยการประดิษฐานเทวรูปควรใช้โต๊ะหรืออาสนะแท่นที่ประดิษฐานที่ปูด้วยผ้าแดง หรือเหลือง หากเป็นการประดิษฐานในเทวาลัย เทวาลัยนั้นไม่ควรมีสีเข้มมากหรืออ่อนมากเกินไป โดยไม่ควรเป็นสีดำ สีแดง และสีขาว ส่วนเครื่องบูชาพระองค์ควรเป็นโลหะสีทองหรือสำริด แต่ถ้าหากเป็นการประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ควรเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ทำด้วยไม้สักเคลือบเงาหรือเคลือบด้าน หรือจะทำด้วยไม้ชนิดใดก็ได้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ควรใช้โต๊ะหมู่บูชาลายทองและโต๊ะหมู่สีดำ

สุคนธบูชาสำหรับการบูชาพระพิฆเนศ
ควรเป็นดอกกุหลาบ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกมะลิ รวมไปถึงธูปและกำยานซึ่งควรใช้กลิ่นกุหลาบ กลิ่นไม้จันทน์ (Sandalwood) กลิ่นดอกบัว กลิ่นดอกโมก กลิ่นมะลิ และกลิ่นกฤษณา ขณะที่น้ำมันหอมระเหยควรใช้น้ำมันหอมโรสวูด (Rosewood) , น้ำมันมะลิ , น้ำมันจันทน์ , น้ำมันโหระพา (Basil) และน้ำมันพริกไทยดำ (Black Pepper) นอกจากนี้หนูสัตว์มงคลประจำพระองค์ ควรจัดถวายหลายๆ แบบ แบบละตัว

เครื่องสังเวยสำหรับจัดถวายพระพิฆเนศ
ควรจัดถวายปริมาณมากและมีหลายชนิด เน้นอาหารที่มีกลิ่นหอม เนื้อแน่น รสมัน ไม่หวานจัด ไม่เปรี้ยวมาก มีสีสันสวยงาม แต่ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด (สามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้บ้าง แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง) ให้ถวายผลไม้ที่สุกแล้วเป็นหลัก อ้อย น้ำอ้อย นมวัว ขนมโมทกะ (หรือ ขนมต้มแดง ต้มขาว ของไทย) หรือขนมหวานลาดูป (ชาวอินเดียนิยมถวาย) ข้าวสาร เกลือ พืช ผัก งา สมุนไพร ธัญพืชและเครื่องเทศทุกชนิด ก็สามารถนำมาถวายได้

วิธีการบูชาพระพิฆเนศ
ควรเริ่มต้นบูชาครั้งแรกในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี เพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธา หรือลูกศิษย์ของพระพิฆเนศ ส่วนวันต่อๆ ไปให้ทำการสักการะตามปกติ จะเป็นฤกษ์ยามใดก็ได้ โดยของที่ใช้ในการสักการบูชาเบื้องต้น ได้แก่ น้ำสะอาด นม น้ำมะพร้าว แต่ถ้าหากมีเครื่องสังเวยด้วยควรใช้ผลไม้และขนม เช่น อ้อย กล้วยสุก มะพร้าว สามารถเลือกถวายได้ตามศรัทธา และกำลังทรัพย์ แต่ถ้าสามารถถวายได้ทุกวันก็จะเป็นการดีมาก ส่วนวันและเดือนที่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศ หลังจากที่ถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีแล้ว สามารถบูชาได้ทุกวัน ทุกเดือน และขอพรได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ
1. จุดเทียน หรือตะเกียงน้ำมัน ธูปหอม กำยาน ฯลฯ ต่อหน้าเทวรูป หรือ รูปภาพพระพิฆเณศ
2. ถวายเครื่องบูชาสักการะ
3. กล่าวคำบูชาพระพิฆเนศ ด้วยบทสวดมนต์และบทสรรเสริญต่างๆ (อ่านได้จากหน้าแรก)
4. ท่องพระนาม, เปิดเพลงถวาย, ทำสมาธิ ฯลฯ
6. แผ่เมตตา ขอความสันติและสงบสุข เป็นอันเสร็จพิธี

การประดิษฐานพระพิฆเนศ
เน้นที่ความสวยงาม ความสะดวกและเหมาะสม เรื่องทิศทางส่วนใหญ่เน้นทิศตะวันออก หรือทิศอื่นๆ ก็ได้ ยกเว้นทิศตะวันตก สิ่งสำคัญคือการแยกที่บูชาเป็นเอกเทศ ไม่ปะปนกับหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์

คาถาสวดบูชาพระพิฆเนศ
ที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” จากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทย สำหรับผู้เริ่มต้นบูชา ควรใช้มนต์บทนี้ ซึ่งสั้นกระชับและจำง่าย

การสร้างกุศลเพื่อบูชาพระพิฆเนศ
นอกเหนือจากการสักการะ เน้นไปที่การสร้างวัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานที่เป็นสาธารณะ การตัดถนนเข้าวัดในท้องถิ่นทุรกันดาร การบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา หรือจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน รวมไปถึงการบริจาคเงินหรือจัดตั้งโครงการธรรมะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ทั้งนี้กุศลทั้งหมดต้องทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ มิใช่เพื่อหวังผลตอบแทนจากพระองค์ท่านเท่านั้น

คาถาขอพรพระพิฆเนศ
โอม คะชานะมัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
กะปิตะถะ ธัมพูผะละ จารุภักษะนัม
อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ
วิฆเนศ วะระ ปาทะ ปัมกะธัม

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

(คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ)

ใช้สวดเพื่อขอพรและปัดเป่าเหตุร้าย
โองการพินทุ นาถังอุปปันนัง พรหมะโน จะอินโท พิฆเนศวรโต มหาเทโว อะหังวันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม (สวด 3 จบ)

คาถาขอพรองค์พระพิฆเนศวร
โอม คะชานะมัน ภูตะ คะณาชิเสวิ ตัม กะ ชิ ตะ ถะ ชัมพู ผะละ จารุภักษฌัม อุมาสุตัม โสกะวินาศะการัมคัม นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปัมกะชัม (สวด 3 จบ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ บทย่อ
โอมศรีคะเณศะยะณะมะ
โอมนมัชสิวายะ โอมตัสสะ
ท่อง 3 จบ

หรือ
โอมฺ คเณศายะ นมัช, โอมฺ นมัช ศิวาย, โอมฺ ศรีมหาอุมา ปารวตี มาตา นมัช

Related Posts

Scroll to Top
image