ทำอย่างไรเมื่อ… ลืมกินยา!?

กันยายน 30, 2013 admin01 No comments

กินยา

ควรทำอย่างไรเมื่อเราลืมกินยา

1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 30 นาที หากลืมและยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงควรข้ามยามื้อที่ลืมไปเสีย รอให้กระเพาะอาหารว่างจึงรับประทานยา คือประมาณ 2 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหาร แต่หากยาตัวนี้ต้องรับประทานในมื้อถัดไปอยู่แล้ว ให้ทานยาก่อนอาหารมื้อถัดไปแทนได้เลย ไม่ต้องทานยาซ้ำ ไม่ต้องเพิ่มจำนวนยา

2. ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที และไม่ควรนานเกิน 15 นาทีหลังอาหาร  หากลืมสามารถรับประทานยาได้ทันทีที่ถ้ายังไม่เกินเวลา 15 นาที แต่หากเกิน 15 นาทีไปแล้ว ควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไป และไม่ควรเพิ่มจำนวนยา หรือจะรับประทานอาหารมื้อย่อยแทนก่อนจึงรับประทานยาก็ได้ กรณีที่ยาตัวนั้นๆ มีความสำคัญมาก

3. ยาก่อนนอน ควรรับประทานยาก่อนเข้านอน 15 – 30 นาที หากลืมไม่ควรรับประทานยานั้นอีก แต่ควรรอให้ถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนถัดไป แล้วจีงค่อยรับประทานยานั้น และไม่ควรเพิ่มจำนวนยา

 

 

Related Posts

Scroll to Top
image