ความจำเป็นของคอลลาเจน (ตอนที่ 3)

กันยายน 5, 2013 admin01 No comments

collagen 3

 

คุณค่าและความจำเป็นของคอลลาเจน

 

หากเปรียบเทียบกับคุณค่าที่ได้จากการบริโภคโปรตีนชนิดต่างๆ คอลลาเจนอาจมีคุณค่าน้อยกว่าด้วยซ้ำ โดยคุณค่าหรือคุณภาพของโปรตีนนั้น จะพิจารณาจากชนิดและปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายที่มีอยู่ในโปรตีนนั้น ๆ

กรดอะมิโนในสิ่งมีชีวิตมี 20 ชนิด โดยที่ 8 ชนิด เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอ จึงต้องรับเอาจากการรับประทานอาหาร เรียกกรดอะมิโนในกลุ่มนี้ว่ากรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งกรดอะมิโนส่วนใหญ่ในคอลลาเจนเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น

ถึงอย่างนั้นคอลลาเจนก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ ในทางการแพทย์แผ่นคอลลาเจนเป็นวัสดุที่เหนียว ยืดหยุ่น และอุ้มน้ำได้ดี เหมาะสำหรับใช้ปิดปากแผล ใช้เป็นลิ้นหัวใจเทียม หรือใช้ในการศัลกรรมอวัยวะต่างๆ รวมทั้งเพื่อเสริมความงาม

ในอุตสาหกรรมอาหาร ก็มีการใช้คอลลาเจนเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสให้อาหาร โดยใช้คอลลาเจนที่ผ่านความร้อนเป็นเวลานานจนโปรตีนเสียสภาพ หรือที่เรียกว่า เจลาติน ซึ่งเราเองก็บริโภคกันมานานในฐานะขนมชนิดหนึ่งนั่นเอง

 

Related Posts

ป้ายกำกับ:,
Scroll to Top
image